De Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland werkt voor culturele organisaties in de provincie en ontwikkelt culturele projecten op bovengemeentelijk niveau. Daartoe wordt de stichting gesubsidieerd door het provinciaal bestuur van Gelderland.

Het medewerkersteam bestaat uit professionals met expertise op alle vakgebieden; van muziek tot theater, van film tot beeldende kunst. Daarnaast is er uitgebreide kennis in huis van het culturele veld in de provincie. Daardoor kan de stichting adequaat reageren op vragen van velerlei aard.

De belangrijkste groepen afnemers en samenwerkingspartners van de SKCG zijn plaatselijke en regionale organisaties op het terrein van de professionele kunsten, de amateurkunst en de kunsteducatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld filmhuizen, muziek- en dansscholen, podia, samenwerkende verenigingen in het amateurtoneel of de amateurmuziek, creativiteitscentra en gemeenten. In samenwerking met deze organisaties en geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen, wordt vormgegeven aan de drie kerntaken:
– deskundigheidsbevordering;
– advies, informatie en publicaties;
– projectontwikkeling en uitvoering.

Kwaliteit, innovatie en samenwerking zijn de sleutelwoorden voor alle initiatieven die de stichting onderneemt.