Opleidingen, cursussen, studiedagen voor de culturele sector; onder meer voor groeperingen in de amateurkunst, instellingen voor kunsteducatie en kleinschalige kunstbedrijven.

Zoals
Scholing en bijscholing van dirigenten en regisseurs in de amateursector.

Trainingen voor bestuurders van muziek- en toneelverenigingen. Koren, amateurorkesten, amateurtoneelverenigingen, maar ook popmuzikanten brengen hiermee hun kwaliteiten op een hoger niveau.

Bij- en nascholing, studiebijeenkomsten voor docenten en management in de kunsteducatie, waaronder de muziek- en dansscholen en de creativiteitscentra in Gelderland.

Voordrachten, uitwisselings- bijeenkomsten voor (vrijwillig) medewerkers van filmhuizen, kleine podia en gezelschappen.
Kijk eens op Koor en Fanfare, Theater, Dans of Popmuziek.