Wat houdt ongecontroleerd plassen in en waar wordt dit door veroorzaakt?

Het aantal keren dat per dag het toilet wordt bezocht, is sterk afhankelijk van de persoon. Zo zijn er mensen die het toilet slechts enkele keren per dag bezoeken, maar zijn er ook personen die dit elk uur doen. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang u het urineren zelf nog onder controle heeft. Is dat niet zo en is er sprake van urineverlies, dan bestaat er wel een aanleiding om hulp te zoeken. We hebben het dan namelijk over ongecontroleerd plassen. Dit is een vorm van incontinentie waarbij men vaak incontinentiemateriaal gebruikt.

Urge-incontinentie en andere vormen van urineverlies

Heeft u het plassen niet onder controle, dan is er sprake van urineverlies. Dit treedt regelmatig op in situaties waarbij sprake is van fysieke inspanning. Een andere benaming hiervoor is dan ook inspannings- of stressincontinentie. U kunt urineverlies ervaren wanneer u sport of iets zwaars optilt, maar bijvoorbeeld ook wanneer u hoest, lacht of niest. Behalve inspanningsincontinentie komt ook urge- of aandrangincontinentie vaak voor. Dit betekent dat u plotseling sterke aandrang kunt krijgen die u niet kunt ophouden. Een gemengde vorm bestaat ook, net als andere vormen van incontinentie.

De overactieve blaas

Incontinentie is geen aandoening op zich, maar iets waarvoor vrijwel altijd een onderliggende reden bestaat. Is er bij u sprake van aandrangincontinentie, maar is er geen onderliggende reden voor gevonden? Dan zult u de term overactieve blaas te horen krijgen. Dit houdt in dat u geen of onvoldoende controle over uw blaas heeft en vaak niet zelf kunt bepalen wanneer u kunt plassen. Uw blaasspier trekt ongecontroleerd samen en veroorzaakt zo het gevoel van aandrang. Bij last van urineverlies kunt u gelukkig terugvallen op betrouwbaar incontinentiemateriaal van TENA.

Een overactieve blaas kan, maar hoeft niet gepaard te gaan met urineverlies. Treedt er geen urineverlies op, dan zijn er diverse symptomen waarvan u wel last heeft. Zo zult u regelmatig aandrang voelen om het toilet te bezoeken en dit ook minstens zeven tot acht keer per dag doen. Daarnaast kunt u vaak het gevoel hebben dat er nog wat urine in uw blaas is achtergebleven, zelfs als u zojuist het toilet heeft bezocht. Alhoewel u geen last heeft van urineverlies, is het wel verstandig om iets aan uw overactieve blaas te doen of om voor de zekerheid incontinentiemateriaal te gaan gebruiken.

Buitenshuis omgaan met een overactieve blaas m.b.v. incontinentiemateriaal

Een overactieve blaas is een vervelend probleem. U kunt het zichzelf makkelijker maken door, alvorens u van huis vertrekt, het toilet te bezoeken (ook als u geen aandrang voelt) en niet al te veel te drinken. Wel blijft het advies om anderhalf tot twee liter water per dag te drinken geldig, anders raakt uw blaas door de geconcentreerde urine geïrriteerd. Weest u zich er buitenshuis van bewust waar de toiletten zijn en neemt u -wanneer u last heeft van urineverlies- het juiste en voldoende incontinentiemateriaal mee.

Oorzaken van een overactieve blaas bij vrouwen

Zoals gezegd is een overactieve blaas in feite een vorm van urge-incontinentie waarvoor geen onderliggende oorzaak werd gevonden. Dat neemt echter niet weg dat er nog altijd factoren aanwezig kunnen zijn die de spanning van uw blaas kunnen verhogen. Bij vrouwen wordt dan ook niet zelden een blaasontsteking geconstateerd. Ook kan het zijn dat u in het recente verleden een blaasontsteking hebt gehad die onvoldoende is genezen. Ook tijdens en na de zwangerschap plassen vrouwen extra veel. Dit komt door de druk van de groeiende baarmoeder op de blaas en de verzwakking van de bekkenbodemspieren vanwege de naderende bevalling.

Oorzaken van een overactieve blaas bij mannen

Een overactieve blaas hangt bij mannen vaak samen met een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat blijft overigens gedurende de gehele levensloop van een man groeien, maar soms groeit deze meer dan gewoonlijk. Een te grote prostaat kan de urinebuis dichtknijpen en het plassen zo moeilijker maken. Ook stress kan een oorzaak zijn van een overactieve blaas. Stress zorgt ervoor dat u uw spieren aanspant en zo ontstaat er ook op uw blaas meer druk. Uiteraard komt een overactieve blaas door stress ook bij vrouwen voor. In beide gevallen kunt u met het gebruik van TENA incontinentiemateriaal toch met een zeker gevoel op pad gaan. Bekijk dit materiaal op de overzichtelijke website Hulpmiddelonline.nl, er is incontinentiemateriaal voor iedereen, in welke mate u ook last heeft van urineverlies.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn