Teamcoaching bij Buiten de Kaders

Ieder bedrijf heeft te maken met teams die met elkaar samenwerken. De mate waarin dit gebeurt en de manier waarop deze samenwerking plaatsvindt en tot stand komt, heeft invloed op het succes van de projecten binnen de firma. Een succesvol bedrijf bestaat bij de gratie van soepel lopende processen en die processen worden gedragen door een team. Groepsprocessen zijn dus heel erg belangrijk. Hoe een groep functioneert, hangt af van de deelnemers en het werkklimaat. Voelen medewerkers zich veilig in de groep en bekleden zij de juiste functie, of hebben zij de juiste rol in het team waarin zij hun volle potentie kunnen benutten? Teamcoaching kan worden ingezet om antwoorden te krijgen op deze vragen en andere vragen die er kunnen spelen in een groep. Het is heel erg belangrijk om de groepsprocessen in de gaten te houden, want ook bij soepel lopende projecten kan teamcoaching effectief zijn om voor een hoger rendement te zorgen. Teamcoaching kan dus zeker niet alleen maar worden ingezet wanneer een groepsproces stagneert, het kan ook worden ingezet als een groep wel goed functioneert. Bij Buiten de Kaders kun je terecht voor teamcoaching op maat. Teamcoaching van Buiten de Kaders kan worden ingezet:

  • Voor het analyseren van groepsprocessen
  • Het kijken naar de waardes van leden binnen het team
  • Het opzetten van een plan van aanpak 

Teamcoaching; gemeende deler vinden

Om te zorgen voor een goed functionerend team, is het van belang dat dezelfde waardes worden nagestreefd. Dat is precies waar het vaak misgaat binnen organisaties en bedrijven. Wanneer binnen een team namelijk andere waardes worden nagestreefd, dan kan dat tot miscommunicatie leiden en in sommige gevallen zelfs tot irritaties binnen een groep. Wanneer de balans uit een groep is verdwenen, dan gaat dat direct ten koste van de productiviteit. Teamcoaching kan helpen en er voor zorgen dat alle koppen weer dezelfde kant op staan. Als we de gemeende deler vinden in een groep en samen voor een doel werken met dezelfde waardes in ons achterhoofd, dan kunnen we al snel een heel eind komen. Teamcoaching is coaching op zijn best, waarbij maximaal rendement kan worden bereikt door lopende groepsprocessen te optimaliseren. Teamcoaching is niet alleen zeer effectief maar het is ook ontzettend leuk. Het is fascinerend om te zien hoe processen kunnen verbeteren wanneer er een betere groepsmechaniek van kracht is. Teamchoaching is aan te raden voor ieder bedrijf dat zijn processen wil verbeteren. 

Ieder zijn plek

Wanneer binnen een team ieder zijn eigen plek heeft, een plek die bij hem of haar past, dan zal hij of zij beter functioneren en meer waarde toevoegen aan de processen. Met teamcoaching zullen dan ook alle leden van de groep aanvankelijk apart benaderd worden om te kijken waar zij staan en in hoeverre zij de juiste rol in de groep hebben. Iedere groep functioneert op een andere manier. In sommige gevallen kan er heel duidelijk sprake zijn van meer behoefte aan leiderschap. Zonder duidelijk leiderschap kan een groep niet goed functioneren. In andere gevallen is er sprake van veel spanningen en stress omdat bepaalde processen niet goed stromen en men elkaar daarvan de schuld geeft. Omdat groepen bestaan uit meerdere individuen kan disbalans snel ontstaan en dan zijn de oorzaken soms moeilijk te achterhalen. Het is dus belangrijk dat deze spanningen worden opgeheven en dat doen we door meer inzicht in de groep te krijgen en hetgeen er in de groep speelt. In de meeste gevallen is er ruimte voor verbetering, ook wanneer groepen ogenschijnlijk goed functioneren. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Buiten de Kaders voor teamcoaching.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn