Eindredactie teksten: 5 goede tips

We herkennen het allemaal: het verslag is bijna af, maar je moet het nog nakijken op fouten en slecht lopende zinnen zorgvuldig herschrijven. Een vervelend karwei, waar je soms wel uren mee bezig bent. Hoe groter het stuk, hoe meer tijd je moet besteden. In dit artikel lees je vijf handige tips waarmee je de eindredactie van teksten snel kunt afronden!

  • Blijf in dezelfde tijd
  • Gebruik één aanspreekvorm
  • Denk aan je grammatica
  • Gebruik niet te vaak hetzelfde woord
  • Controleer altijd of de boodschap overkomt

Wanneer je tegenwoordige tijd en verleden tijd door elkaar gebruikt, kan dat erg vervelend zijn voor de lezer. Probeer altijd in dezelfde tijd te blijven, ook als je een voorbeeld aanhaalt. Wanneer je wilt vertellen over een ontwikkeling die je hebt doorgemaakt –bijvoorbeeld in een reflectieverslag- vertel dan eerst hoe je er eerst over dacht en schakel pas later over naar je huidige denkbeelden. Kijk bij de eindredactie van teksten dus zorgvuldig naar heden en verleden en gebruik beide vormen niet door elkaar. Verder is het belangrijk dat je consistent bent in je aanspreekvormen. Wil je informeel overkomen, gebruik dan ‘je’, of ‘jij’. In een verslag is vaak de ‘u-vorm’ beter gepast. Houd rekening met het publiek en kies een aanspreekvorm die daar goed bij aansluit. De twee bovenstaande problemen zijn echter nog relatief eenvoudig op te lossen tijdens de eindredactie van je teksten. Waar het meestal echt misgaat is de grammatica. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat grammatica en spelling niet losstaan van elkaar. In iedere zin moet je beide concepten combineren voor een goed resultaat. Probeer vooral lange zinnen te voorkomen. Lange zinnen leveren vaak de meeste grammaticale problemen op. Wanneer je vindt dat een zin te lang wordt, zet dan gewoon een komma of punt neer! Heb je hulp nodig bij eindredactie van teksten, of ben je op zoek naar meer informatie? Maak dan een afspraak met tekstbureau Taallent. Via http://www.taallent.nl/ kom je snel in contact.

Eindredactie teksten: vocabulaire en een heldere boodschap 

Ga je bezig met de eindredactie van teksten, denk dan op het vocabulaire. Probeer te zoeken naar synoniemen wanneer je een langere periode over hetzelfde woord of concept praat. Je kunt dezelfde formulering ongeveer drie keer gebruiken. Daarna gaat de lezer zich storen. Je kunt ook verwijswoorden gebruiken, in plaats van het zelfstandig naamwoord telkens aan te halen. Je wordt hier vanzelf bedreven in als je vaker schrijft. Tijdens de eindredactie van teksten besteed je veel aandacht aan leesbaarheid, dus verbreed je woordenschat! Tot slot is het altijd goed om te controleren of je boodschap goed overkomt. Je kunt een prachtig stuk tekst schrijven, maar op een nietszeggende alinea zit niemand te wachten. Ga je bezig met de eindredactie van teksten, zorg dan dat je altijd naar de tekst kijkt vanuit het oogpunt van een ander. Als je geen enkele voorkennis had, waar zou jij dan vastlopen? Neem die stukken van de tekst nog een laatste maal onder handen.

Tevreden zijn met het resultaat

Taal is aan allerlei regels gebonden, maar is vaak ook een kwestie van smaak. Wanneer je een foutloze tekst aflevert, kan het toch zijn dat de lezer iets niet mooi vindt lopen, of iets niet goed begrijpt. Het is daarom van belang dat je altijd tevreden bent met de tekst die je hebt geschreven. Staar je niet blind op woordvolgorde of zinsconstructie, maar lever de opdracht in wanneer jij tevreden bent. Je hoort dan vanzelf of het verslag goed genoeg is, of dat je nog wat meer eindredactie van de teksten moet doen!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn