Achtergrond van het project Theater OnverwACHT

Het gaat gemiddeld goed met de publieksbelangstelling voor theater en concerten. De podia signaleren een toenemende zaalbezetting. Vaak zijn voorstellingen uitverkocht. Toch is er wel een punt van zorg: de belangstelling richt zich sterk op de grootschalige producties en alom bekende namen. De kleinere theatergroepen, de ‘kleine zaal’ bespelers en beginnende makers komen daarbij wat in de verdrukking. Daar komt nog bij dat de kleine podia na de diverse recente bezuinigingsrondes nauwelijks meer structureel budget voor programmering hebben, waardoor het kleinschalige aanbod uit de boot dreigt te vallen. En als beginnende groepen geen podium hebben om verder te groeien, zal het gauw afgelopen zijn met jonge theatermakers, met experimenten en met talentvolle groepen die hogerop kunnen.

Het project Theater OnverwACHT dat geïnitieerd is door de Stichting Kunst en Cultuur Gelderland, en ondersteund wordt door het landelijke Fonds Podium Programmering en Marketing gaat hier iets aan proberen te doen.

De acht theaters programmeren drie jaar lang jaarlijks minimaal 2 en maximaal 4 voorstellingen uit het specifiek kleinschalige aanbod dat een mengvorm heeft van theater en live muziek. De SKCG ondersteunt de programmering met een garantiebijdrage en de FPPM stelt een subsidie beschikbaar voor gezamenlijke PR acties.

Op deze wijze blijft er gegarandeerd podiumruimte beschikbaar voor kleine, spannende, onverwACHTe, en vernieuwende (muziek)theaterproducties!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn